Fe welwn ni chi yn Abertawe! Croeso mawr i fyfyrwyr Y Coleg Peirianneg a fydd yn cyrraedd ym mis Medi.

 • Croeso! Llongyfarchiadau os ydych chi’n un o’r myfyrwyr newydd a fydd yn ymuno â ni ym Mhrifysgol Abertawe fis nesaf. Da iawn! Bydd yna lawer o bethau i’w hystyried pan fyddwch yn cyrraedd, gan gynnwys dysgu am yr adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell. Gallwch fynychu sesiwn gynefino â’r llyfrgell yn ystod yr Wythnos Groeso, ond dyma wybodaeth ddefnyddiol i’ch rhoi chi ar ben ffordd:

  Canllawiau Llyfrgell

  Mae ein Canllawiau Llyfrgell ar gyfer y Coleg Peirianneg a Gwyddorau Chwaraeon ar gael ar-lein. Maent yn cynnwys yr holl adnoddau gorau ar gyfer eich pwnc yn ogystal â chanllawiau a gwybodaeth. (Bydd rhaid i chi ddisgwyl hyd nes y byddwch wedi cofrestru i allu cael gafael ar yr adnoddau hyn, ond mae popeth arall ar gael i chi edrych arnynt nawr.)

  Eich Tîm Pwnc

  Ni yw eich llyfrgellwyr – Alasdair, Philippa, Giles ac Allison. Rydym yma i’ch helpu i lwyddo yn eich astudiaethau! Byddwn yma drwy gydol eich amser yn y brifysgol i’ch helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich aseiniadau ac i gynnig cyngor ar gyfeirnodi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch ein e-bostio ar engineeringlib@swansea.ac.uk. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod!

  Alasdair, Giles, Allison a Philippa – eich llyfrgellwyr

  Fe welwn ni chi yn Abertawe!

css.php