Enillwch un daleb Amazon allan o ddeg sydd yn werth £25!

  • Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau ein harolwg bodlondeb cwsmer.

    https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-llyfrgell

    Dywedwch wrthym beth yr ydych yn eu hoffi a beth nad ydych yn eu hoffi. Bydd yn cymryd pum munud yn unig a bydd eich adborth yn eich cynorthwyo i wella ein gwasanaethau gan fodloni eich anghenion yn well.

    Logo for Swansea University Libraries

css.php