5 DIWRNOD O MENDELEY: Diwrnod 1 Creu cyfrif ac ychwanegu cyfeiriad â llaw

 • Croeso i 5 Niwrnod o Mendeley

  Mae Mandeley yn declyn am ddim a all fod o gymorth i rai ohonoch storio a threfnu’r cyfeiriadau yn ystod eich ymchwil. Gellir defnyddio’r wybodaeth cyfeirio wedyn i fewnosod mynegai cyfeiriol a rhestr gyfeirio wedi ei fformatio’n llawn i’ch dogfennau Word. Mae Mendeley hefyd yn cynnwys cymuned cyfryngau cymdeithasol wych wedi ei dylunio ar gyfer ymchwilwyr. Serch hyn, byd pum diwrnod o Mendeley yn canolbwyntio ar gyfeirio.

  Mae’n bwysig nodi bod yr adnodd hwn yn un a gynigir am ddim ac felly ni all Prifysgol Abertawe gynnig cymorth technegol ar ei gyfer ac os oes unrhyw broblemau, dylid rhoi gwybod i Mendeley yn uniongyrchol. Mae Prifysgol Abertawe yn tanysgrifio i Endnote, dull o gyfeirnodi sydd â chymorth technegol.

  Fodd bynnag, oherwydd y ceir llawer o ymholiadau am Mendeley mae’r fersiwn Bwrdd Gwaith ar gael gan y bwrdd gwaith cyffredin ynghyd â’r ategyn Word.

  Mae pum Diwrnod o Mendeley wedi cael ei greu mewn ymateb i nifer o ymholiadau am y teclyn cyfeirio ac nid cymryd lle Endnote yw’r bwriad.

  Ewch i: www.mendeley.com

  Dewiswch Download Desktop App

  Heddiw byddwn yn edrych ar greu Cyfrif Mendeley a sefydlu’r feddalwedd briodol (os nad yw wedi cysylltu i’r desgfwrdd cyfunol). Pwrpas y cyfarwyddiadau isod yw creu Defnydd Desgfwrdd a chyfrif Mendeley yn ogystal. Gallwch ddefnyddio’r fersiwn ar-lein o Mendeley. Mae posib cysylltu’r fersiwn Mendeley ar-lein. Mae’r broses yn hawdd iawn ac mae’n rhoi mwy o reolaeth i chi dros eich cyfeiriadau.

  I gael rhagor o wybodaeth am Mendeley ac Endnote, anfonwch neges e-bost i buslib@swansea.ac.uk neu engineeringlib@swansea.ac.uk

  Dechrau defnyddio

  Mae gan Mendeley lai o fynegai cyfeiriol o’i gymharu ag Endnote, ac ar hyn o bryd nid yw’n cynnwys Vancouver y dull Vancouver (Abertawe). Mae’n cynnwys APA a Vancouver sylfaenol yn y llyfrgell gyfeiriol.

  Image Download Desktop App

  Bydd y ffeil yn lawrlwytho. Ar ôl iddi lawrlwytho cliciwch ar Run (gallai fod yn cuddio yng nghornel chwith isaf eich sgrin).

  Running Mendeley

  Cewch wedyn eich gwahodd i gofrestru gyda Mendeley ac Elsevier.

  image screenshot of registration box

  You maybe able to skip this step if you have already registered with Elsevier or an Elsevier product such as Scopus or ScienceDirect.

  Registering with Elsevier Window 

  Cewch eich gwahodd i ychwanegu’r ategyn mynegeion cyfeirnodi ar gyfer creu cyfeirnodau. Bydd hyn yn ychwanegu tab newydd yn Word a fydd yn eich galluogi i greu mynegeion cyfeirnodi a chyfeirnodau yn y testun.

  Cliciwch ar Install now.

  Ychwanegu Cyfeirnodau â Llaw

  Bydd blwch New Document yn ymddangos (mae’n agor Journal Article fel rheol). Defnyddiwch saeth y gwymplen i ddewis eich cyfrwng a chwblhau’r wybodaeth berthnasol. Cliciwch ar Save.

  image. Adding an item manually into Mendeley

  Caiff y cyfeirnod yr ydych chi wedi ei ychwanegu ei restru yn My References.

   

  Yfory, byddwch yn dysgu sut i fewnforio gwybodaeth gyfeirio o iFind.

   

   

css.php